ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวกัณณิกา เหลี่ยมมุกดา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายมนตรี บัวมาก
ครู คศ.2

นายมนตรี คำตื้อ
ครูอัตราจ้าง