กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวอรุณศรี เทวโรทร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายมนตรี คำตื้อ
ครูอัตราจ้าง