ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการรับนักเรียน โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 41) 22 ม.ค. 61
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างคอมพิวเตอร์(ปฐมวัย) (อ่าน 69) 05 ม.ค. 61
ประกาศ การจัดซื้อรถตู้โดยสาร เพื่อการศึกษา 12 ที่นั่ง (ประกาศประกวดราคาจัดซื้อ) (อ่าน 41) 15 ธ.ค. 60
ประกาศ การจัดซื้อรถตู้โดยสาร เพื่อการศึกษา 12 ที่นั่ง (เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิ (อ่าน 25) 15 ธ.ค. 60
ประกาศ การจัดซื้อรถตู้โดยสาร เพื่อการศึกษา 12 ที่นั่ง (ราคากลาง) (อ่าน 30) 15 ธ.ค. 60
ประกาศ การจัดซื้อรถตู้โดยสาร เพื่อการศึกษา 12 ที่นั่ง (เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) (อ่าน 27) 15 ธ.ค. 60
ประกาศ เรื่อง เลื่อนรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูอัตราจ้างคอมพิวเตอร์(ปฐมวัย) (อ่าน 108) 15 ธ.ค. 60
ประกาศ เรื่อง เลื่อนรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษ (อ่าน 49) 15 ธ.ค. 60
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษ (อ่าน 90) 08 ธ.ค. 60
ประกาศ เรื่อง รับสมัคบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นธุรการโรงเรียน ตำแหน่งธุรการโรงเรียน (อ่าน 118) 03 พ.ย. 60
ประกาศ เรื่อง รับสมัคบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพี่เลี้ยงเด็กพิการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 87) 03 พ.ย. 60
ประกาศ เรื่อง รับสมัคบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นธุรการโรงเรียน ตำแหน่งธุรการโรงเรียน (อ่าน 99) 12 ต.ค. 60
ประกาศ เรื่อง รับสมัคบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพี่เลี้ยงประถมศึกษาปีที่1 ตำแหน่งพี่เลี้ยงประถมศึกษาปีที1 (อ่าน 97) 12 ต.ค. 60
ประกาศ สพป.กทม. รับสมัครสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่ธุรการ (อ่าน 135) 16 ส.ค. 60
ประกาศ สพป.กทม. รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป (อ่าน 119) 16 ส.ค. 60
ประกาศผลการสอบแข่งขันตำแหน่งครูอัตราจ้างปฐมวัย และครูอัตราจ้างภาษาจีน (อ่าน 134) 27 ก.ค. 60
ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง (อ่าน 207) 12 ก.ค. 60
รับสมัครครูชาวต่างชาติ Native Speaker (อ่าน 177) 20 มิ.ย. 60
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน มีสิทธิ์สอบสอนและสอบสัมภาษณ์ เพื่อเขารับการทำงานเป็นครูอัตราจ (อ่าน 310) 09 พ.ค. 60
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาไทย/ประถมศึกษา (อ่าน 247) 08 พ.ค. 60
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาไทย/ประถมศึกษา (อ่าน 350) 28 เม.ย. 60
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพี่เลี้ยงประถมศึกษาปีที่ ๑ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงประถมศึกษาปีที่๑ (อ่าน 272) 28 เม.ย. 60
รับสมัครครูชาวต่างชาติ Native Speaker (อ่าน 220) 12 เม.ย. 60
ประกาศ เรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (อ่าน 170) 29 มี.ค. 60
ประกาศผลนักเรียนที่รับคัดเลือกเข้าเรียน“ห้องส่งเสริมภาษาจีน”ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 347) 10 มี.ค. 60
แจ้งกำหนดการของโรงเรียน (อ่าน 452) 06 มี.ค. 60
ประกาศการสรรหาและการคัดเลือกกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 225) 15 ก.พ. 60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นป.1 ห้องเรียนพิเศษ(Mini English Program) (อ่าน 681) 09 ก.พ. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าประเมินความรู้ ความสามารถ ชั้นป.1(Mini English Program) (อ่าน 405) 04 ก.พ. 60
แจ้งผลการสอบแข่งขัน รอบที่ 2 ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกวิทยาศาสตร์ (อ่าน 228) 25 ม.ค. 60
ปฏิทินการรับนักเรียน โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 668) 20 ม.ค. 60
การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 409) 20 ม.ค. 60
การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนพิเศษ (MEP) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 502) 20 ม.ค. 60
การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 378) 20 ม.ค. 60
การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อนุบาล1) (อ่าน 329) 20 ม.ค. 60
การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อนุบาล3ขวบ) (อ่าน 350) 20 ม.ค. 60
รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนมีสิทธิสอบสอนและสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับการทำงานเป็นครูอัตราจ้าง(วิทยาศาสตร์) (อ่าน 231) 20 ม.ค. 60
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อเข้ารับการทำงานเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกวิทยาศาสตร์ (อ่าน 223) 17 ม.ค. 60
แก้ไขการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาเอกวิทยาศาสตร์ (อ่าน 202) 13 ม.ค. 60
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาเอกวิทยาศาสตร์ (อ่าน 251) 07 ม.ค. 60