ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียนชั้น อนุบาล 1 และอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 31) 21 มี.ค. 62
รับสมัครนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 - 6 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 41) 21 มี.ค. 62
รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ(MEP) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 31) 21 มี.ค. 62
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน ป.1 ห้องเรียนพิเศษ (เพิ่มเติม) (MEP) และห้องเรียนภาษาจีน (อ่าน 111) 26 ก.พ. 62
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน ป.1 ห้องเรียนพิเศษ (MEP) และห้องเรียนภาษาจีน ปีการศึกษา 25 (อ่าน 350) 11 ก.พ. 62
ประกาศ เรื่อง มาตรการดำเนินการเกี่ยวกับสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ไมครอน (อ่าน 114) 23 ม.ค. 62
ประกาศ รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ห้องเรียนพิเศษ (Mini English Program:MEP) (อ่าน 299) 18 ม.ค. 62
ประกาศ รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ (ภาษาจีน) ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 180) 18 ม.ค. 62
ประกาศ รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 303) 18 ม.ค. 62
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงอาหาร (อ่าน 181) 19 พ.ย. 61
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน (อ่าน 241) 30 ต.ค. 61
ตารางเรียนนักเรียนโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 265) 27 ต.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 230) 18 ต.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 294) 18 ต.ค. 61
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน (อ่าน 314) 03 ต.ค. 61
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าโสตทัศนูปกรณ์ (อ่าน 225) 01 ต.ค. 61
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพี่เลี้ยงอนุบาล ตำแหน่ง พี่เลี้ยงอนุบาล (อ่าน 207) 01 ต.ค. 61
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (อ่าน 233) 01 ต.ค. 61
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน (ยกเลิกประกาศ) (อ่าน 191) 27 ก.ย. 61
ใบสมัครเข้าร่วมค่ายรื่นรมย์วิถีจีน ปี 2561 (อ่าน 33) 15 ส.ค. 61
ใบสมัครการแข่งขันทักษะภาษาจีน 61 (อ่าน 13) 15 ส.ค. 61
ประกาศโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค เรื่อง มาตรการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค (อ่าน 229) 09 ก.ค. 61
ปฏิทิน #วิชาการและกิจกรรม โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 289) 26 มิ.ย. 61
เชิญประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 487) 28 เม.ย. 61
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 369) 24 เม.ย. 61
ประชาสัมพันธ์ ::: เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพี่เลี้ยงอนุบาล ตำแหน่ง พี่เลี้ยงอนุบาล (อ่าน 318) 11 เม.ย. 61
ประกาศ ::: เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ - ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 452) 29 มี.ค. 61
ประกาศ ::: เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ - ๔ ปีการศึกษา ๒๕ (อ่าน 408) 29 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 318ล.55-ข(ในเขตแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีประกวดรา (อ่าน 423) 20 มี.ค. 61
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนพิเศษ (Mini English Pro (อ่าน 575) 09 มี.ค. 61
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 384) 06 มี.ค. 61
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ล.๕๕-ข (ในแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ (อ่าน 374) 06 มี.ค. 61
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (อ่าน 349) 06 มี.ค. 61
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (อ่าน 310) 06 มี.ค. 61
รายงานการเข้าร่วมอบรบครูสอนคิด Socratic Teaching >> ครูอภิชาติ บัวจรูญ (อ่าน 318) 05 มี.ค. 61
รายงานการเข้ารับฟังบรรยาย เรื่อง Akita Model >> ครูอภิชาติ บัวจรูญ (อ่าน 323) 05 มี.ค. 61
ประกาศขยายเวลาการรับสมัคร!! ระดับชั้นอนุบาล 1 และอนุบาล 1 ห้องเรียนพิเศษ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 8 มีนาคม (อ่าน 489) 27 ก.พ. 61
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ล.๕๕-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร (อ่าน 272) 23 ก.พ. 61
เปิดรับสมัครนักเรียนภาคฤดูร้อน เริ่มเรียน 2-28 เมษายน 2561 (อ่าน 463) 21 ก.พ. 61
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 426) 19 ก.พ. 61