ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียน เปิดภาคเรียนที่ 2 (อ่าน 66) 11 พ.ย. 64
แนวปฏิบัตการป้องกันโรคโควิด -19 (อ่าน 36) 11 พ.ย. 64
หลักปฏิบัติและนโยบายคุ้มครองเด็ก (อ่าน 27) 11 พ.ย. 64
ประเมินครูผู้ช่วย (อ่าน 47) 30 ต.ค. 64
ร่วมตอบแบบทดสอบออนไลน์ วันสถาปนาลูกเสือไทย เพื่อรับเกียรติบัติออนไลน์ (อ่าน 9) 01 ก.ค. 64
รายงานผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ห้องเรียนพิเศษ MEP (อ่าน 233) 16 มิ.ย. 64
กำหนดการใหม่ของการรับหนังสือเรียน ชุดนักเรียน (สั่งจอง) พร้อมทั้งแนวปฏิบัติ (อ่าน 222) 09 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักเรียนแทรกชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2-6 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค (อ่าน 326) 23 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าเรียนระดับอนุบาล 1(LAT) และประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ (MEP,ภาษาจีน) (อ่าน 573) 12 มี.ค. 64
ประกาศเลื่อนกำหนดวันรับสมัครนักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา (อ่าน 489) 09 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียนและอื่นๆ (อ่าน 297) 04 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ (อ่าน 322) 18 ก.พ. 64
เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมเเซมราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 302) 17 ก.พ. 64
ประกาศเรื่องการประกวดการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ (อ่าน 290) 17 ก.พ. 64
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ (อ่าน 293) 09 ก.พ. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ (อ่าน 337) 05 ก.พ. 64
การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (อ่าน 285) 22 ม.ค. 64
แจ้งผู้ปกครองปรับกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ (อ่าน 285) 11 ม.ค. 64
ประกาศระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ตมือถือหรือสมาร์ทโฟนในโรงเรียน (อ่าน 3241) 25 ธ.ค. 63
แนวปฏิบัติการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) (อ่าน 3018) 28 มิ.ย. 63
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาดและจัดการสิ่งแวดล้อม (อ่าน 3540) 22 มิ.ย. 63
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาดและจัดการสิ่งแวดล้อม (อ่าน 3545) 16 มิ.ย. 63
ประกาศ !!! ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกนักเรียนแทรกชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6 ปีการศึกษา 256 (อ่าน 3825) 20 พ.ค. 63
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม...(โรงอาหารและอื่นๆ) งบปี2563 (อ่าน 3651) 09 เม.ย. 63
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม...(เวทีกลางแจ้งและอื่นๆ) งบปี2563 (อ่าน 3617) 09 เม.ย. 63
ประเมินราคากลาง งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (เวทีกลางแจ้งและอื่นๆ) (อ่าน 3616) 31 มี.ค. 63
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง (เวทีกลางแจ้งและอื่นๆ) (อ่าน 3620) 31 มี.ค. 63
ขอบเขตงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (เวทีกลางแจ้งและอื่นๆ) (อ่าน 3589) 31 มี.ค. 63
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคา(e-bidding) เลขที่2/2563 (อ่าน 3594) 31 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (เวทีกลางแจ้งแ (อ่าน 3478) 31 มี.ค. 63
ประเมินราคากลาง งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (โรงอาหารและอื่นๆ) (อ่าน 3530) 31 มี.ค. 63
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง (โรงอาหารและอื่นๆ) (อ่าน 3463) 31 มี.ค. 63
ขอบเขตงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (โรงอาหารและอื่นๆ) (อ่าน 3421) 31 มี.ค. 63
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคา(e-bidding) เลขที่1/2563 (อ่าน 3325) 31 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (โรงอาหารและอื (อ่าน 3319) 31 มี.ค. 63
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (อ่าน 3299) 30 มี.ค. 63
แนวปฏิบัติสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 3383) 24 มี.ค. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียนแทรกชั้นออนไลน์ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3031) 24 มี.ค. 63
ประกาศ !! เลื่อนการมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3052) 20 มี.ค. 63
ประกาศ !!! รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-5 วันที่ 17 - 31 มีนาคม 2563 (อ่าน 3063) 16 มี.ค. 63