ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประเมินราคากลาง งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (เวทีกลางแจ้งและอื่นๆ) (อ่าน 9) 31 มี.ค. 63
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง (เวทีกลางแจ้งและอื่นๆ) (อ่าน 11) 31 มี.ค. 63
ขอบเขตงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (เวทีกลางแจ้งและอื่นๆ) (อ่าน 12) 31 มี.ค. 63
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคา(e-bidding) เลขที่2/2563 (อ่าน 8) 31 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (เวทีกลางแจ้งแ (อ่าน 10) 31 มี.ค. 63
ประเมินราคากลาง งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (โรงอาหารและอื่นๆ) (อ่าน 10) 31 มี.ค. 63
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง (โรงอาหารและอื่นๆ) (อ่าน 9) 31 มี.ค. 63
ขอบเขตงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (โรงอาหารและอื่นๆ) (อ่าน 10) 31 มี.ค. 63
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคา(e-bidding) เลขที่1/2563 (อ่าน 6) 31 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (โรงอาหารและอื (อ่าน 7) 31 มี.ค. 63
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (อ่าน 12) 30 มี.ค. 63
แนวปฏิบัติสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 40) 24 มี.ค. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียนแทรกชั้นออนไลน์ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 5) 24 มี.ค. 63
ประกาศ !! เลื่อนการมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 6) 20 มี.ค. 63
ประกาศ !!! รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-5 วันที่ 17 - 31 มีนาคม 2563 (อ่าน 16) 16 มี.ค. 63
ประกาศ !!! รับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ (ห้องสามัญ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 6 วันที่ 17 - 31 มีนาค (อ่าน 10) 16 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนป.1 ห้องเรียนจีน (รอบ2) (อ่าน 91) 27 ก.พ. 63
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนป.1 ห้องเรียนMEP (รอบ2) (อ่าน 138) 27 ก.พ. 63
แจ้งการประชุมผู้ปกครองนักเรียน (อ่าน 114) 27 ก.พ. 63
แจ้งกำหนดการสอบและการประชุมผู้ปกครองเพื่อรับหนังสือเรียน ฯลฯ (อ่าน 93) 27 ก.พ. 63
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้น ป.1 ปี2563 (ห้องเรียนMEP) (อ่าน 717) 05 ก.พ. 63
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้น ป.1 ปี2563 (ห้องเรียนภาษาจีน) (อ่าน 439) 05 ก.พ. 63
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้น อนุบาล1 ปี2563 (อ่าน 621) 05 ก.พ. 63
รับสมัครนักเรียน เรียนเสริมศักยภาพภาคฤดูร้อน ปี 2563 (ปฐมวัย) (อ่าน 701) 31 ม.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (อ่าน 94) 15 ม.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงอนุบาล (อ่าน 432) 15 ม.ค. 63
ประกาศเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงอนุบาล (อ่าน 104) 09 ม.ค. 63
ประกาศเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย (อ่าน 99) 09 ม.ค. 63
ประกาศเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย (อ่าน 782) 19 ธ.ค. 62
ประกาศเรื่องรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ภาษาอังกฤษ (อ่าน 417) 14 มิ.ย. 62
ประกาศเรื่องประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอนสาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ (อ่าน 437) 06 มิ.ย. 62
ประกาศเรื่องประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอนสาขาวิชาเอกดนตรีไทยและสาขาวิชาเอกคอมพิ (อ่าน 426) 05 มิ.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 386) 31 พ.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกดนตรีไทย และวิชาเอกคอมพิวเตอร์ (อ่าน 448) 31 พ.ค. 62
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน เอกคหกรรม/โภชน (อ่าน 376) 24 พ.ค. 62
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน เอกดนตรีไทย และคอมพิวเตอร์ (อ่าน 398) 24 พ.ค. 62
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพี่เลี้ยงเด็กพิการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 396) 17 พ.ค. 62
รายชื่อนักเรียรที่ผ่านการสอบแข่งขันแทรกชั้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 451) 08 เม.ย. 62
รายชื่อนักเรียรที่ผ่านการสอบแข่งขันแทรกชั้น ชั้นอนุบาล1 (อ่าน 350) 08 เม.ย. 62
รายชื่อนักเรียรที่ผ่านการสอบแข่งขันแทรกชั้น ชั้นอนุบาล3 (อ่าน 397) 08 เม.ย. 62