ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายโอรส ไชยเวช
ครูอัตราจ้าง