ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ร้อยดวงใจใส่ลูกปัด
ร้อยดวงใจใส่ลูกปัด