ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค เรื่อง มาตรการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค (อ่าน 17) 09 ก.ค. 61
ปฏิทิน #วิชาการและกิจกรรม โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 54) 26 มิ.ย. 61
เชิญประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 239) 28 เม.ย. 61
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 171) 24 เม.ย. 61
ประชาสัมพันธ์ ::: เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพี่เลี้ยงอนุบาล ตำแหน่ง พี่เลี้ยงอนุบาล (อ่าน 150) 11 เม.ย. 61
ประกาศ ::: เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ - ๔ ปีการศึกษา ๒๕ (อ่าน 208) 29 มี.ค. 61
ประกาศ ::: เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ - ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 226) 29 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 318ล.55-ข(ในเขตแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีประกวดรา (อ่าน 194) 20 มี.ค. 61
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนพิเศษ (Mini English Pro (อ่าน 372) 09 มี.ค. 61
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 222) 06 มี.ค. 61
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ล.๕๕-ข (ในแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ (อ่าน 199) 06 มี.ค. 61
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (อ่าน 188) 06 มี.ค. 61
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (อ่าน 168) 06 มี.ค. 61
รายงานการเข้ารับฟังบรรยาย เรื่อง Akita Model >> ครูอภิชาติ บัวจรูญ (อ่าน 176) 05 มี.ค. 61
รายงานการเข้าร่วมอบรบครูสอนคิด Socratic Teaching >> ครูอภิชาติ บัวจรูญ (อ่าน 171) 05 มี.ค. 61
ประกาศขยายเวลาการรับสมัคร!! ระดับชั้นอนุบาล 1 และอนุบาล 1 ห้องเรียนพิเศษ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 8 มีนาคม (อ่าน 313) 27 ก.พ. 61
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ล.๕๕-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร (อ่าน 153) 23 ก.พ. 61
เปิดรับสมัครนักเรียนภาคฤดูร้อน เริ่มเรียน 2-28 เมษายน 2561 (อ่าน 299) 21 ก.พ. 61
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 762) 19 ก.พ. 61
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนพิเศษ (Mini English Pr (อ่าน 264) 19 ก.พ. 61
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 261) 19 ก.พ. 61
ประกาศ การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล ๒) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 180) 15 ก.พ. 61
ประกาศ การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล ๑) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 246) 15 ก.พ. 61
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนพิเศษ (Mini English Pro (อ่าน 290) 15 ก.พ. 61
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference TOR) การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๓๑๘ ล.๕๕-ข (ในเขต (อ่าน 142) 12 ก.พ. 61
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 124) 12 ก.พ. 61
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ล.๕๕-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทร (อ่าน 119) 12 ก.พ. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อเข้าเรียนระดับ ป.1 MEP ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 265) 09 ก.พ. 61
ปฏิทินการรับนักเรียน โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 321) 09 ก.พ. 61
การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ห้องเรียนพิเศษ เสริมกระบวนการคิดและเสริมทักษะทางภ (อ่าน 242) 09 ก.พ. 61
การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 389) 24 ม.ค. 61
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างคอมพิวเตอร์(ปฐมวัย) (อ่าน 253) 05 ม.ค. 61
ประกาศ การจัดซื้อรถตู้โดยสาร เพื่อการศึกษา 12 ที่นั่ง (ประกาศประกวดราคาจัดซื้อ) (อ่าน 224) 15 ธ.ค. 60
ประกาศ การจัดซื้อรถตู้โดยสาร เพื่อการศึกษา 12 ที่นั่ง (เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิ (อ่าน 203) 15 ธ.ค. 60
ประกาศ การจัดซื้อรถตู้โดยสาร เพื่อการศึกษา 12 ที่นั่ง (ราคากลาง) (อ่าน 221) 15 ธ.ค. 60
ประกาศ การจัดซื้อรถตู้โดยสาร เพื่อการศึกษา 12 ที่นั่ง (เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) (อ่าน 206) 15 ธ.ค. 60
ประกาศ เรื่อง เลื่อนรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูอัตราจ้างคอมพิวเตอร์(ปฐมวัย) (อ่าน 274) 15 ธ.ค. 60
ประกาศ เรื่อง เลื่อนรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษ (อ่าน 232) 15 ธ.ค. 60
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษ (อ่าน 237) 08 ธ.ค. 60
ประกาศ เรื่อง รับสมัคบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นธุรการโรงเรียน ตำแหน่งธุรการโรงเรียน (อ่าน 276) 03 พ.ย. 60