ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ห้องเรียนพิเศษ MEP
ขอขอบคุณ ผู้ปกครองและนักเรียน ที่ช่วยกันสร้างสถิติการเรียนด้วยความมุ่งมั่น น่าชื่นชมมาก  ดิฉันได้เข้าไปสังเกตการณ์ขณะเรียน พบว่าเด็กๆส่วนใหญ่มีความตั้งใจเรียนดี และได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้ปกครองอย่างดี แม้ว่าจะเหน็ดเหนื่อยจากการทำงาน ภาระการกำกับติดตามที่ดีของท่านจึงทำให้เด็กๆใช้เวลาเรียนได้ แม้จะมีปัญหาไม่ได้มาโรงเรียน
ขอบคุณครูกลุ่มสาระต่างประเทศช่วยกันดูแลนักเรียนและจัดทำข้อมูล
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2564,13:31   อ่าน 232 ครั้ง