จดหมายข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1/2566
วันที่ 11 เมษายน 2566 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค นำโดย นางเมตตา ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ และคณะครู จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 โดยมีพิธีสรงน้ำพระ การรดน้ำดำหัว คณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครู เพื่อเสริมสิริมงคล และกิจกรรมเล่นน้ำสงกรานต์ของนักเรียน ในการนี้ ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมหมาย ปวะบุตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญฤดี อุดมผล อาจารย์ ฐิติกาญจน์ ฐิติโสภณศักดิ์ คุณอาคม นันตสุคนธ์ คุณเฉลา สายทอง คุณพิชามล ถือมาลา ผอ.เมตตา ศิริรัตน์ รองวชิรา สมพงษ์ รองสันถวันท์ พยาเลี้ยง คุณครูทัตชัย สำราญจิต และคุณครูสมยศ พวงเกตุแก้ว ในการอนุเคราะห์แจกของรางวัลและร่วมจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์
ณ ลานราชพฤกษ์ โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2566,19:54   อ่าน 66 ครั้ง