จดหมายข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 140/2565
13 มกราคม 2566 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค นำโดย นางเมตตา ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน
จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการสถานศึกษา ครู บุคลากร ผู้ปกครอง รวมถึงบุคคล ห้างร้าน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้การสนับสนุนอาหาร เครื่องดื่ม ของขวัญ ของรางวัลต่าง ๆ สำหรับกิจกรรมในวันนี้ มีการมอบทุนการศึกษา การแสดงบนเวทีของนักเรียนทุกระดับชั้น การแสดงของตัวแทนนักเรียนที่ไปแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 มีการแจกของขวัญให้กับนักเรียน
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแคขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นคนดี คนเก่ง เพื่อจะได้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพสืบไป
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 2566,21:51   อ่าน 43 ครั้ง