จดหมายข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 138/2565
วันที่ 11 มกราคม 2566 ทางโรงเรียนราชวินิตประถมบางแคได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาจีน
ณ โรงเรียนวัดไตรมิตรวิทยาลัย ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีห้องเรียนขงจื่อแห่งแรกของโลก จากสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (Hanban) จึงทำให้ที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้ภาษา และวัฒธรรมจีนสำหรับเยาวชนชาวไทย และผู้ที่สนใจทั่วไปโดยมีนักเรียนโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ห้องเรียนภาษาจีนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ กิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพทางภาษาจีนเพราะการเรียนภาษาจีนตั้งแต่เด็กจึงเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้ก้าวหน้าในการประกอบอาชีพในอนาคต และเป็นอีกหนึ่งภาษาที่สำคัญระดับเดียวกันกับภาษาอังกฤษอีกด้วย
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 2566,21:41   อ่าน 34 ครั้ง