จดหมายข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 135/2565
วันที่ 28 ธันวาคม 2565  โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค นำโดย นางเมตตา ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนจัดกิจกรรมงานกีฬาสี "แคแสดเกมส์"ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางณภัทร ธัญญวณิชกุ้ล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีและ นางสาวสุธาทิพย์ เลิศล้ำ นักกีฬาอาวุโส ในการนี้ทางโรงเรียน ได้จัดการแข่งขันกีฬา กองเชียร์ และผู้นำเชียร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง ฝึกความมีวินัย การเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจนักกีฬา
รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
 
โพสเมื่อ : 30 ธ.ค. 2565,18:58   อ่าน 78 ครั้ง