จดหมายข่าว
ฉบับที่ 77 การประเมินครูผู้ช่วยยุค New normal รอบบ่าย
ประเมินครูผู้ช่วยในยุค New normal
   วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแคได้จัดการประเมินความพร้อมเพื่อพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในรูปแบบออนไลน์ ห่างไกลโควิด-19 
    โดยการประเมินในช่วงบ่าย นางเมตตา ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานกรรมการ ร่วมด้วย ผศ.ดร.สมหมาย ปวะบุตร ผศ.ดร.บุญฤดี อุดมผล คณะกรรมการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการทั้ง 3 ท่านและคณะครูพี่เลี้ยง ทำหน้าที่ประเมินความพร้อมของครูผู้ช่วยในรอบเช้า ดังนี้
     1. นายนทีชล สุระโคต
     2. นายอานุวัฒน์ จันเทศ
     3. นางสาวโชษิตา ชื่นกลิ่น
     4. นายวรวัฒน์ คำบัว
     5. นางสาวมณิสรา สมปราชญ์
     6. นางสาวพรายแก้ว ศรีเลิศวรางค์
    ซึ่งภายหลังการประเมินพบว่าครูทุกท่านเตรียมความพร้อมมาเป็นอย่างดี และขอให้พัฒนาตนเองต่อไปเพื่อโรงเรียนและเด็กๆของพวกเรา
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2564,22:02   อ่าน 144 ครั้ง