จดหมายข่าว
ฉบับที่ 76 การประเมินครูผู้ช่วยยุค New normal รอบเช้า
ประเมินครูผู้ช่วยในยุค New normal
   วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแคได้จัดการประเมินความพร้อมเพื่อพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในรูปแบบออนไลน์ ห่างไกลโควิด-19 
    โดยการประเมินในช่วงเช้า นางเมตตา ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานกรรมการ ร่วมด้วยครูจินตนา กาญจนวิสุทธิ์ ครูสุรีย์ บุญวัฒนะ คณะกรรมการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการทั้ง 3 ท่านและคณะครูพี่เลี้ยง ทำหน้าที่ประเมินความพร้อมของครูผู้ช่วยในรอบเช้า ดังนี้
     1. นายไตรรงค์ ทองนอก
     2. นางสาวสิริยากรณ์ นาพันทัง
     3. นางสาวศรีสุดา เจริญวงค์
     4. นางสาวชิดชนก ลามะหลิ่ง
    ซึ่งภายหลังการประเมินพบว่าครูทุกท่านเตรียมความพร้อมมาเป็นอย่างดี และขอให้พัฒนาตนเองต่อไปเพื่อโรงเรียนและเด็กๆของพวกเรา
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2564,21:58   อ่าน 92 ครั้ง