ประกาศค่าเป้าหมายโรงเรียน
ประกาศค่าเป้าหมายโรงเรียน ปี 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 267.13 KB
ประกาศค่าเป้าหมายโรงเรียน ปี 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 152.2 KB
ประกาศค่าเป้าหมายโรงเรียน ปี 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 150.49 KB