ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สื่ิอภาษาอังกฤษ ครูนิศารัตน์
Adjectives
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.3 MB
Compound nouns
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.8 MB
How plants make food
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 526.98 KB
kinds of animals
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.42 MB
My beloved country
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.72 MB
Parts of a flower
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 519.52 KB
Present continuous tense 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.98 MB
Road sign
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.43 MB
Sequencing words
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.73 MB
transportation
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.44 MB
wild animals
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.33 MB
Southeast Asia
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.5 MB