ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การเปลี่ยนตัวนักเรียนและครูผู้เข้าแข่งขัน
ข่าวประชาสัมพันธ์ การเปลี่ยนตัวนักเรียนและครูผู้เข้าแข่งขัน
ประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา 2561 ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา 
     
        ขอชี้แจงรายละเอียดการเปลี่ยนตัวนักเรียนและครูผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ช่วงระยะเวลาในการแก้ไขรายชื่อ วันที่ 11-19 ตุลาคม 2561 ให้ทางโรงเรียนทำบันทึกข้อความ ขอเปลี่ยนตัวนักเรียนตามแบบฟอร์มส่งแนบรายการแก้ไขทุกรายการแข่งขันที่มีการเปลี่ยนตัวนักเรียน  แล้วเจ้าหน้าที่จะอนุมัติรายการที่ท่านแจ้งความประสงค์มาตามไฟล์ที่แนบมาท้ายนี้


Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 42.15 KB