ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
29 มี.ค. 62 ปัจฉิมนิเทศ ป.6
ครูสายชั้นป.6 และงานแนะแนว
07 มี.ค. 62 ถึง 08 มี.ค. 62 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
งานบริหารวิชาการ
04 มี.ค. 62 ถึง 04 ก.พ. 62 ร้อยดวงใจ สายใยอนุบาล
ปฐมวัย
01 มี.ค. 62 กิจกรรมตักบาตร
กลุ่มสาระสังคมฯ
26 ก.พ. 62 ถึง 28 ก.พ. 62 นิทรรศการโครงงาน ปีการศึกษา 2561
นำเสนอโครงงานของนักเรียนในปีการศึกษา 2561 
กลุ่มสาระเพิ่มเติมโครงงาน
25 ก.พ. 62 เปิดบ้านหนูน้อย รนค. open house
21 ก.พ. 62 เลือกตั้งประธานนักเรียนปีการศึกษา 2562
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
15 ก.พ. 62 ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง
สามารถจองร้านค้าได้ที่คุณครูรัฐญาและคุณครูจุไรรัตน์ 
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
11 ต.ค. 61 ถึง 12 ต.ค. 61 กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ ป.5-6
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
09 ต.ค. 61 กิจกรรมกีฬาแคแสดเกมส์
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
08 ต.ค. 61 English Day Camp (MEP)
กลุ่มสาระต่างประเทศ
02 ต.ค. 61 ถึง 03 ต.ค. 61 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
งานบริหารงานวิชาการ
28 ก.ย. 61 มุทิตาจิตครูเกษียณ
งานบริหารงานบุคคล
28 ก.ย. 61 กิจกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง
24 ก.ย. 61 ถึง 28 ก.ย. 61 กิจกรรมถอดบทเรียนโครงงาน(ระยะที่ 1) ป.4-6
กลุ่มสาระโครงงาน
19 ก.ย. 61 ทัศนศึกษา นักเรียน MEP
กลุ่มสาระต่างประเทศ
10 ก.ย. 61 ถึง 14 ก.ย. 61 กิจกรรมแข่งขันกีฬาแคแสดเกมส์(รอบคัดเลือก)
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
07 ก.ย. 61 ค่าย ICT
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
30 ส.ค. 61 ถึง 31 ส.ค. 61 ค่ายลูกเสืออนุรักษ์ธรรมชาติ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
23 ส.ค. 61 กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3)
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
21 ส.ค. 61 ถึง 23 ส.ค. 61 ทัศนศึกษา อนุบาล / ป.1- 6
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
10 ส.ค. 61 กิจกรรมบ้านนักวิทย์น้อย/วันวิทยาศาสตร์
อนุบาล/สาระวิทยาศาตร์
10 ส.ค. 61 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
กลุ่มสาระสังคม
03 ส.ค. 61 กิจกรรมตักบาตรประจำเดือน
กลุ่มสาระสังคมฯ
26 ก.ค. 61 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
กลุ่มสาระสังคมฯ
25 ก.ค. 61 วันอาสาฬหบูชา และวันภาษาไทย
กลุ่มสาระสังคมฯและกลุ่มสาระภาษาไทย
24 ก.ค. 61 ถึง 25 ก.ค. 61 กิจกรรมเกษตรน้อย(อนุบาล)
สายชั้นปฐมวัย
23 ก.ค. 61 ถึง 24 ก.ค. 61 สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
วิชาการ
20 ก.ค. 61 English Day Camp
กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ/กลุ่มสาระสังคม
13 ก.ค. 61 กิจกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมตลาดนัดพอเพียงเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการสร้างอาชีพการทำบัญชีค่าใช้จ่าย ให้กับนักเรียนในการจำหน่ายสินค้า จัดกิจกรรมช่วงเวลา 06.30-08.30 น.เดือนละ1 ครั้ง
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
06 ก.ค. 61 กิจกรรมตักบาตรประจำเดือน
ขอเชิญชวนผู้ปกครองและนักเรียนชุมชนร่วมตักบาตรประจำเดือนร่วมกัน
กลุ่มสาระสังคม